Повече пари
втора работа

 • Обедини задължения до 150 000 лв.
 • Увеличи разполагаемия си доход с до 50%
изчисли и Заяви
Повече пари без втора работа

Калкулатор

Въведи своите задължения и доход тук

лв.
лв.
лв.

Данни за контакт

Сравнение

лв.
0.00
лв.
0.00

Изчислението на месечната вноска е примерно и представлява сбор от дължима главница и лихва за едномесечен период, с включени разходи за застраховка „Защита на плащанията“ при потребителски кредити, респ. разходи за 5-годишен застрахователен пакет „Защита Оптимум“ за ипотечен кредит. Виж представителен пример за ГПР.

За да получиш твоята индивидуална оферта, използвай бутона „Заяви сега“ и наш експерт ще се свърже с теб

Предложение на банката

Потребителски
0.00
0
0.00

Нова месечна вноска
с включена застраховка ?

0.00

Условия

Подай искане за потребителски кредит за обединение на задължения в периода 15.01.2020 г. - 31.05.2020 г. и се възползвай от промоционалните ни предложения1.

Програма „Повече днес“ е финансовото решение на Пощенска банка, с което можеш да увеличиш разполагаемия си доход с до 50%2, посредством бързо и лесно обединение на своите задължения. Програмата включва в себе си широка гама от кредитни продукти, които предоставят комплексен отговор за всяка твоя нужда. Сега пред теб се открива възможността сам да избереш най-изгодния и удобен начин, чрез който да обединиш кредитните си задължения и заплащаш една, по-ниска вноска:

 • Потребителски кредит
 • Потребителски кредит с ипотека

Параметри за потребителски кредит

 • Размер на кредита до 70 000 лв.;
 • Срок на кредита до 10 години;
 • Валута: лева/евро;
 • Лихва от 4.90% до 5.60%3 променлив годишен лихвен процент, с фиксирана лихва за първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита, при превод на заплата по сметка в Пощенска банка.
 • 50% отстъпка от таксата за разглеждане на искане за кредит1.

НОВО!!! Възможност да вземеш потребителски кредит изцяло онлайн4.

Вземи кредит до 3 часа!10

 • С опцията за експресно разглеждане на искането за кредит получаваш:
  • Бързо разглеждане на искането за кредит - до 2 работни часа;
  • Получаване на средства - до 1 работен час;
  • Възможност за безплатно експресно издаване на дебитна карта.
Виж повече за потребителски кредит от Пощенска банка

Параметри за потребителки кредит с ипотека

Подай искане за кредит за обединение на задължения с потребителски кредит с ипотека до 31.05.2020 г.5

 • Размер на кредита до 150 000 лв.;
 • Срок на кредита до 25 години6;
 • Валута: лева;
 • Лихва: от 4.25% до 4.45%3 променлив лихвен процент за целия срок на кредита;
 • Без първоначални такси по кредита7;
 • Възстановяване от банката на разходите за учредяване на ипотеката8;
 • Кредитът следва да е обезпечен с ипотека върху недвижим имот.
Виж повече за потребителски кредит с ипотека от Пощенска банка

Виж пример

Пример9 как всеки месец можеш да разполагаш с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения в потребителски или ипотечен кредит по Програма „Повече днес“.

Клиент с месечен брутен доход от 1 137 лв. (нетен доход 882 лв.) и следните кредитни задължения:


Вид кредит Остатък по кредита Месечна вноска
Кредитни карти 1 000 лв. 50 лв.
Потребителски кредити 16 000 лв. 325 лв.
Други кредити (лизинг, овърдрафт, др.) 6 000 лв. 149 лв.
Общо съществуващо задължение 23 000 лв. 524 лв.
     
С потребителски кредит от Пощенска банка 23 000 лв. 332 лв.
54% повече разполагаем доход или
192 лв. повече свободни средства
Всеки месец
     
С потребителски кредит с ипотека от Пощенска банка 23 000 лв. 239 лв.
80% повече разполагаем доход или
285 лв. повече свободни средства
Всеки месец