Повече пари без втора работа

 • Обедини задължения до 100 000 лв.
 • Увеличи разполагаемия си доход с до 50%

Изчисли
Повече пари без втора работа

Изчисли как ще се увеличи твоят разполагаем месечен доход

Въведи своите съществуващи задължения тук


лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

Данни за контакт

Ако искаш да се свържем с теб, за да получиш индивидуална оферта, моля, попълни и формата за контакт.Кредитна програма „Повече днес“

Промоционални условия до 31.08.2017 г.2

Кредитна програма „Повече днес“ е най-новото финансово решение на Пощенска банка, с което можеш да увеличиш разполагаемия си доход посредством бързо и лесно обединение на своите задължения. Програмата включва в себе си широка гама от кредитни продукти, които предоставят комплексен отговор за всяка твоя нужда. Сега пред теб се открива възможността сам да избереш най-изгодния и удобен начин, чрез който да обединиш кредитните си задължения и заплащаш една, по-ниска вноска:

 • Потребителски кредит
 • Ипотечен кредит
 • Кредитна карта

Защо да избереш новата ни кредитна програма „Повече днес“:

 • Възможност да увеличиш разполагаемия си доход с до 50%1;
 • Обединяваш лесно задължения по кредитни карти, потребителски или ипотечни кредити в размер до 100 000 лв.;
 • Гъвкави параметри и индивидуални условия според нуждите и профила на всеки кредитоискател.
 • Плащаш само една, по-ниска вноска, в една банка, на една дата;
 • Можеш да получиш допълнителна сума, която да използваш за своите планове;

Параметри за потребителски кредит »

 • Размер на кредита до 40 000лв.
 • Срок на кредита до 10 години.
 • Валута: лева/евро.
 • Лихва от 5.50% до 7.00%2 променлива лихва при превод на работна заплата по сметка в Пощенска банка;
Виж повече за потребителски кредит от Пощенска банка »

Параметри за ипотечен кредит »

 • Размер на кредита до 100 000 лв./50 000 евро 3
 • Срок на кредита до 25 години 3
 • Валута: лева/евро.
 • Лихва от 4.05% до 4.95%2 променлива лихва в лева/евро;
 • Без първоначални такси по кредита4;
 • Без разходи за вписване и учредяване на ипотеката4
 • Кредитът следва да е обезпечен с ипотека върху недвижим имот
Виж повече за ипотечен кредит от Пощенска банка »

Виж пример »

Пример как всеки месец можеш да разполагаш с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения в потребителски или ипотечен кредит по Програма „Повече днес“.*

Клиент с месечен брутен доход от 1 000 лв. (нетен доход 780 лв.) и следните кредитни задължения:


Вид кредит* Остатък по кредита Месечна вноска
Кредитни карти 1 000 лв. 50 лв.
Потребителски кредити 16 000 лв. 335 лв.
Други кредити (лизинг, овърдрафт, др.) 3 000 лв. 80 лв.
Общо съществуващо задължение 20 000 лв. 465.00 лв.
     
С потребителски кредит от Пощенска банка 20 000 лв. 296,99 лв.
53% повече от своя доход или
168.01 лв. повече свободни средства
Всеки месец
     
С ипотечен кредит от Пощенска банка 20 000 лв. 158.83 лв.
97% повече от своя доход или
306.17 лв. повече свободни средства
Всеки месец