Повече пари
втора работа

 • Обедини задължения до 100 000 лв.
 • Увеличи разполагаемия си доход с до 50%
изчисли и Заяви
Повече пари без втора работа

Калкулатор

Въведи своите задължения и доход тук

лв.
лв.
лв.

Данни за контакт

Сравнение

лв.
0.00
лв.
0.00

Изчислението на месечната вноска е примерно и представлява сбор от дължима главница и лихва за едномесечен период, с включени разходи за застраховка „Защита на плащанията“ при потребителски кредити, респ. разходи за 5-годишен застрахователен пакет „Защита Оптимум“ за ипотечен кредит. Виж представителен пример за ГПР.

За да получиш твоята индивидуална оферта, използвай бутона „Заяви сега“ и наш експерт ще се свърже с теб

Предложение на банката

Потребителски
0.00
0
0.00

Нова месечна вноска
с включена застраховка ?

0.00

Условия

Кредитна програма „Повече днес“ е финансово решение на Пощенска банка, с което можеш да увеличиш разполагаемия си доход посредством бързо и лесно обединение на своите задължения. Програмата включва в себе си широка гама от кредитни продукти, които предоставят комплексен отговор за всяка твоя нужда. Сега пред теб се открива възможността сам да избереш най-изгодния и удобен начин, чрез който да обединиш кредитните си задължения и заплащаш една, по-ниска вноска:

 • Потребителски кредит
 • Ипотечен кредит

Параметри за потребителски кредит1

 • Размер на кредита до 70 000 лв.;
 • Срок на кредита до 10 години;
 • Валута: лева/евро;
 • Лихва от 4.95% до 6.50%2 променлива лихва при превод на заплата по сметка в Пощенска банка.
Виж повече за потребителски кредит от Пощенска банка

Параметри за ипотечен кредит1

 • Размер на кредита до 100 000 лв./50 000 евро3;
 • Срок на кредита до 25 години3;
 • Валута: лева/евро;
 • Лихва: 4.45%2 променлив годишен лихвен процент
 • Без такса за документален анализ на обезпечението, без такса за оценка на обезпечението и без такса оценка на кредитоспособност4;
 • Кредитът следва да е обезпечен с ипотека върху недвижим имот.
Виж повече за ипотечен кредит от Пощенска банка

Виж пример

Пример5 как всеки месец можеш да разполагаш с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения в потребителски или ипотечен кредит по Програма „Повече днес“.

Клиент с месечен брутен доход от 1 107 лв. (нетен доход 868 лв.) и следните кредитни задължения:


Вид кредит Остатък по кредита Месечна вноска
Кредитни карти 1 000 лв. 50 лв.
Потребителски кредити 16 000 лв. 324 лв.
Други кредити (лизинг, овърдрафт, др.) 3 000 лв. 118 лв.
Общо съществуващо задължение 20 000 лв. 492 лв.
     
С потребителски кредит от Пощенска банка 20 000 лв. 297 лв.
52% повече разполагаем доход или
195 лв. повече свободни средства
     
С ипотечен кредит от Пощенска банка 20 000 лв. 210 лв.
75% повече разполагаем доход или
282 лв. повече свободни средства

Официални правила на промоционалната кампания, валидна в периода от 30.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

1.Предмет


Настоящите официални правила („Правилата“) определят реда и условията за провеждане на промоционална кампания под мотото „Не започвай втора работа, вземи си почивка” („Кампанията“) и уреждат отношенията между Организатора и физическите лица, участници в Кампанията.


2.Организатор на Кампанията


2.1.Кампанията се организира и провежда от „Юробанк България“ АД, с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“, № 260 (по-долу „Банката“ и „Организатор“).
2.2.Кампанията се реализира със съдействието на туристическа агенция „Калисто Турс” ЕООД, ЕИК: 201598499, с удостоверение за регистрация за туроператор и турагент № РК-01-6819, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, бул.”Кн. Ал. Дондуков” № 62, вх. В, ет. 7, ал. 47 (по-долу „Агенцията“).


3.Срок и територия на провеждане на Кампанията


3.1.Кампанията се провежда в периода от 00:00 ч. на 30.01.2018 г. до 23:59 ч. на 31.03.2018 г., включително (“Период на провеждане“).
3.2.Кампанията се провежда във всички финансови центрове и офиси на Банката, онлайн, чрез сайтовете www.postbank.bg и www.povechednes.bg, както и при подаване на искане за кредит по телефон на *7224.


4.Условия за участие в Кампанията


В Кампанията имат право да участват всички физически лица, които са пълнолетни и дееспособни български граждани с местожителство в Република България. Служителите на Организатора, на дружества, свързани с Организатора и на Агенцията, както и членове на семействата на служителите, нямат право да участват в Кампанията, в това число нямат право да се възползват от спечелена награда в качеството на придружител на спечелил участник.


5.Механизъм на Кампанията


5.1.Всички лица, отговарящи на посочените в т. 4 критерии, които в Периода на провеждане на Кампанията са подали искане, сключили са договор като основен кредитополучател и са усвоили нов потребителски или ипотечен кредит за обединение на задължения по Програма „Повече днес“ на Банката, се регистрират автоматично за теглене на награди, което ще се осъществи чрез две томболи, които ще бъдат проведени съгласно чл. 5.3. по-долу. Съкредитополучателите не получават право за участие в томболата. При всяка от двете томболи ще бъдат изтеглени на случаен принцип и в присъствието на нотариус по 15 печеливши. Общият брой на наградите за двете тегления на томболата е 30.
5.2.Участниците, отговарящи едновременно на критериите по т. 4. и т.5.1., автоматично се регистрират за всяко от предстоящите тегления на томболата. Всеки от участниците може да участва с повече от една регистрация за всяко от тегленията, в зависимост от броя на кредитите по програма „Повече днес“, които са усвоени в периода на Кампанията, но може да спечели само една награда. Печелившите участници от първото теглене не участват във второто теглене на томболата.
5.3.Наградите от томболата ще бъдат изтеглени както следва:
5.3.1.Първото теглене ще се състои на 07.03.2018 г. В първото теглене ще бъдат включени участниците, които към 28.02.2018 г. отговарят едновременно на критериите по чл. 4 и чл. 5.1. В първото теглене на случаен принцип ще бъдат изтеглени 15 победителя. Ще бъдат изтеглени и 10 резервни участници, които ще имат правото да спечелят награда при условията на чл. 7.3.
5.3.2.Второто теглене ще се състои на: 11.04.2018 г. Във второто теглене ще бъдат включени участниците, които към 31.03.2018 г. отговарят едновременно на критериите по чл. 4 и чл. 5.1. Във второто теглене на случаен принцип ще бъдат изтеглени 15 победителя. Ще бъдат изтеглени и 10 резервни участници, които ще имат правото да спечелят награда при условията на чл. 7.3.


6. Описание на наградите


6.1.В рамките на Кампанията ще бъдат разпределени общо 30 награди, представляващи ваучер за екскурзия за двама до Венеция или Виена или Прага, в зависимост от предпочитанията на спечелилите участници. Наградите включват:
6.1.1.двупосочен самолетен билет в икономична класа за двама от София до Венеция или Виена или Прага;
6.1.2.Организиран превоз от съответното летище до съответния хотел и обратно;
6.1.3.Три нощувки (четири дни) с вкл. закуски за двама, настанени в двойна стая в четири-звезден хотел в Венеция или Виена или Прага.
6.2.Посочените екскурзии се организират и осъществяват от Агенцията, като Организаторът поема цената на посочените по-горе туристически услуги, включени в съответната награда. Всички разходи на печелившите участници, свързани с осъществяване на пътуването, извън посочените в чл. 6.1., са за тяхна собствена сметка.
6.3.Печелившите участници трябва да вземат под внимание следните условия: 6.3.1.Печелившите участници следва да уведомят Агенцията за избраната дестинация и за предпочитаните дати за осъществяване на пътуването не по-късно от 7 /седем/ работни дни след уведомяването им за спечелването на наградата по реда на чл. 7.1. Избраните дати подлежат на съгласуване с Агенцията, като е възможно Агенцията да предложи промяна, ако избраните дати съвпадат с обявени официални празници и периоди на панаири, фестивали и др. подобни. Крайният срок за осъществяване на пътуването е до 15.09.2018 г.
6.3.2.Всеки от печелившите участници е необходимо да предостави информацията, необходима за резервирането на самолетен билет и хотелско настаняване (имена на пътниците на латиница по документ за самоличност, дата на раждане и др.);
6.3.3.Сроковете за анулиране на резервация се определят съгласно условията на съответния хотел и авиокомпания;
6.3.4.При потвърждение от Агенцията на дестинацията и периода на желаното пътуване, участникът ще бъде информиран за точното наименование на хотела и разписанието на авио-превозвача;
6.3.5.Агенцията не носи отговорност за промени в разписанието, породени от форсмажорни обстоятелства и/или природни бедствия.
6.4.Спечелените награди не могат да бъдат преотстъпвани, променяни или заменяни с друга награда, включително не могат да бъда заменени за паричната им равностойност.
6.5.Съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Организаторът издава на съответния спечелил участник служебна бележка по образец за предоставената му награда. Служебните бележки се издават и предоставят на спечелилия участник при предаването на наградата, съгласно чл. 7.4. по-долу. Издадената служебна бележка за предоставени награди на физически лица служи за деклариране на получения доход от спечелилия участник.


7.Обявяване и връзка с победителите. Предоставяне на наградите


7.1.Участниците, които печелят награда, ще бъдат уведомени за това по e-mail и/или чрез обаждане от името на Организатора, на посочените от тях при кандидатстването за кредит e-mail адрес и/или телефонен номер, до 5 работни дни след изтеглянето на печелившите в томболата.
7.2.Организаторът допълнително ще публикува името, фамилията, населеното място и номера на договора за кредит на спечелилите участници на интернет страницата на кампанията, на адрес www.postbank.bg, за което те дават изричното си съгласие съгласно чл. 8.2. по-долу.
7.3.Ако победителят не върне отговор по e-mail в рамките на 2 работни дни, считано от датата на изпращане на имейла от страна на Организатора или не бъде открит по телефона в същия срок или откаже да получи наградата, участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник, който ще бъде уведомен по реда на чл. 7.1. по-горе.
7.4.Наградата под формата на ваучер, се предава лично на печелившия участник в избран от него финансов център на банката, за което се съставя протокол.


8.Други условия


8.1.Настоящите Официални правила на Кампанията са изготвени и публично оповестени на интернет адрес www.postbank.bg, откъдето достъпни през целия период на Кампанията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Условия, като промените влизат в сила считано от момента на тяхното оповестяване на посочения интернет сайт.
8.2.С попълването и подаването на искане за кредит в Периода на Кампанията, участниците приемат и се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила и декларират, че са съгласни личните им данни, получени от Банката, да бъдат използвани от Банката за целите на Кампанията. По-специално, участникът дава съгласието си личните му данни да бъдат използвани за уведомяването му, както и за получаване на съответната награда, в случай че такава бъде спечелена, както и неговите име и фамилия и населено място да бъдат публикувани за целите по чл. 7 и за срока на Кампанията, без от това да произтичат каквито и да е задължения за Организатора.
8.3.Организаторът не е отговорен в случай на невъзможност за участие в Кампанията, както и в случай на невъзможност за получаване или ползване на наградата, когато тази невъзможност се дължи на причини извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат, например, но не само, на попълнени грешни или непълни данни за контакт с участника, на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват провеждането на кампанията, получаването или ползването на наградата. Организаторът си запазва правото да прекрати кампанията по всяко време, ако настъпят посочените форсмажорни обстоятелства.
8.4.Посочените в чл. 6 туристически услуги се организират и осъществяват от Агенцията, като Организаторът не носи отговорност за възникнали проблеми при организацията и осъществяването на екскурзиите по вина на Агенцията или поради други обстоятелства извън контрола на Организатора, възпрепятстващи получаването на посочените в чл. 6 туристически услуги в пълен размер или съответстващо качество.
8.5.Всички искания за потребителски кредити подлежат на одобрение от Банката. Банката разглежда и взима решение за одобрение (респ. неодобрение) на подадените искания, в съответствие със своите вътрешни процедури и критерии за отпускане на потребителски кредити, като банката няма задължение да мотивира отказа си за сключване на договор, освен в предвидените в закона случаи.
8.6.Клиенти, кандидатствали за кредит преди началото на периода на провеждане на кампанията, посочен в чл. 3 по-горе, не могат да участват в томболата за наградите.
8.7.Настоящите общи правила на кампанията „Не започвай втора работа. Вземи си почивка“ са задължителни за всички участници. С участието си в тази кампания участникът приема, че е запознат с правилата и е съгласен с техните условия.
8.8.Настоящите Официални правила са в сила от 30.01.2018 г., с последни изменения и допълнения в сила от 13.03.2018 г.

Печеливши от промоционалната кампания, валидна в периода от 30.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

СПИСЪК НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ОТ ПЪРВО ТЕГЛЕНЕ НА КАМПАНИЯ
„Не започвай втора работа, вземи си почивка“,
ИЗТЕГЛЕНИ НА 07.03.2018 г.


 1. 1) Елена Гайдаджиева, Хвойна, FL892816

 2. 2) Теодора Манолова, Варна, FL894462

 3. 3) Владимир Дончев, София, FL893205

 4. 4) Величка Иванова, Ямбол, FL895056

 5. 5) Григор Денев, Търговище, FL893209

 6. 6) Дамянка Дамянова, София, FL894012

 7. 7) Румен Димитров, Ботевград, FL896502

 8. 8) Николай Илиев, София, FL895825

 9. 9) Борислав Борисов, Монтана, FL896320

 10. 10) Веселин Киприянов, Самоков, FL895755

 11. 11) Деница Пенкова, София, FL894260

 12. 12) Елена Момекова, София, FL893270

 13. 13) Филип Салтиров, Берковица, FL896610

 14. 14) Зорина Янкова, Бургас, FL893788

 15. 15) Николай Балев, Перник, FL897039

СПИСЪК НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ОТ ВТОРО ТЕГЛЕНЕ НА КАМПАНИЯ
„Не започвай втора работа, вземи си почивка“,
ИЗТЕГЛЕНИ НА 11.04.2018Г.


 1. 1) Емил Стоянов, Бяга, FL900780

 2. 2) Десислава Георгиева, София, FL896753

 3. 3) Магдалена Трошева, Добрич, FL892605

 4. 4) Галина Белчева, Казанлък, FL894069

 5. 5) Станислав Стоянов, Завет, FL903078

 6. 6) Росен Атанасов, Благоевград, FL899875

 7. 7) Красимир Бечев, София, FL895773

 8. 8) Илияна Вълева, Пловдив, FL899404

 9. 9) Неделина Димитрова, Бургас, FL900878

 10. 10) Галина Калчева, Варна, FL893152

 11. 11) Йордан Колев, Варна, FL901119

 12. 12) Лозан Лозанов, София, FL899511

 13. 13) Петя Кюркчиева, София, HL89635

 14. 14) Владимир Петров, София, FL900254

 15. 15) Богомил Богомилов, Перник, FL894351