Повече пари
втора работа

 • Обедини задължения до 100 000 лв.
 • Увеличи разполагаемия си доход с до 50%
изчисли и Заяви
Повече пари без втора работа

Калкулатор

Въведи своите задължения и доход тук

лв.
лв.
лв.

Данни за контакт

Сравнение

лв.
0.00
лв.
0.00

Изчислението на месечната вноска е примерно и представлява сбор от дължима главница и лихва за едномесечен период, с включени разходи за застраховка „Защита на плащанията“ при потребителски кредити, респ. разходи за 5-годишен застрахователен пакет „Защита Оптимум“ за ипотечен кредит. Виж представителен пример за ГПР.

За да получиш твоята индивидуална оферта, използвай бутона „Заяви сега“ и наш експерт ще се свърже с теб

Предложение на банката

Потребителски
0.00
0
0.00

Нова месечна вноска
с включена застраховка ?

0.00

Условия

Специални условия за подадени заявления в периода от 17.09.2018 до 31.12.2018 г. по програма „Повече днес“. Това е финансовото решение на Пощенска банка, с което можеш да увеличиш разполагаемия си доход посредством бързо и лесно обединение на своите задължения. Програмата включва в себе си широка гама от кредитни продукти, които предоставят комплексен отговор за всяка твоя нужда. Сега пред теб се открива възможността сам да избереш най-изгодния и удобен начин, чрез който да обединиш кредитните си задължения и заплащаш една, по-ниска вноска:

 • Потребителски кредит
 • Потребителски кредит с ипотека

Параметри за потребителски кредит1

 • Размер на кредита до 70 000 лв.;
 • Срок на кредита до 10 години;
 • Валута: лева/евро;
 • Лихва от 4.95% до 6.50%2 променлив годишен лихвен процент при превод на заплата по сметка в Пощенска банка.
Виж повече за потребителски кредит от Пощенска банка

Параметри за потребителки кредит с ипотека1

 • Размер на кредита до 100 000 лв./50 000 евро3;
 • Срок на кредита до 25 години3;
 • Валута: лева/евро;
 • Лихва: от 4.25% до 5.45%2 променлив годишен лихвен процент, при превод на заплата по сметка в Пощенска банка
 • Без първоначални такси по кредита4;
 • Възстановяване от банката на разходите за учредяване на ипотеката5;
 • Кредитът следва да е обезпечен с ипотека върху недвижим имот.
Виж повече за потребителски кредит с ипотека от Пощенска банка

Виж пример

Пример6 как всеки месец можеш да разполагаш с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения в потребителски или ипотечен кредит по Програма „Повече днес“.

Клиент с месечен брутен доход от 1 119 лв. (нетен доход 868 лв.) и следните кредитни задължения:


Вид кредит Остатък по кредита Месечна вноска
Кредитни карти 1 000 лв. 50 лв.
Потребителски кредити 16 000 лв. 326 лв.
Други кредити (лизинг, овърдрафт, др.) 6 000 лв. 146 лв.
Общо съществуващо задължение 23 000 лв. 522 лв.
     
С потребителски кредит от Пощенска банка 23 000 лв. 342 лв.
52% повече разполагаем доход или
180 лв. повече свободни средства
     
С потребителски кредит с ипотека от Пощенска банка 23 000 лв. 241 лв.
81% повече разполагаем доход или
281 лв. повече свободни средства